English - پښتو

بامیان

ولایت بامیان با مرکزیت شهر تاریخی بامیان یک ولایت کوهستانی است که در منطقه مرکزی کشور قرار  دارد.

مساحت آن ۱۷٫۴۱۴ کیلومتر مربع و جمعیت آن بر اساس برآوردهای دهه ۱۹۸۰ میلادی، ۲۸۱٫۰۰۰ نفر است.

واحد‌های اداری

۱- مرکز بامیان

۲- کهمرد

۳- ورس

۴- سیغان

۵- پنجاب

۶- شیبر

۷- یکاولنگ


 

رسانه‌ها

رسانه‌های دولتی

زیر نظر ریاست اطلاعات و فرهنگ فعالیت دارند.

رئیس اطلاعات و فرهنگ: ابراهیم اکبری

شماره تماس: ۰۷۷۴۸۰۱۱۵۴

صوتی

۱- رادیو بامیان

آمر رادیو: مهدی حسین‌زاده

ساعت نشر برنامه: ۶ بعد از ظهر تا ۹ بعد از ظهر

برنامه‌ها: اجتماعی، ‌ سیاسی، تفریحی و آموزشی

تمام این برنامه‌ها به جزء‌ موارد استثنایی از جمله مراسم ویژه دولتی از تولیدات رادیو افغانستان است و از طریق رادیو بامیان به نشر می‌رسد.

تصویری

۱- تلویزیون بامیان

آمر رادیو: مهدی حسین‌زاده

شماره تماس:

ساعت نشر برنامه: ۶ بعد از ظهر تا ۹ بعد از ظهر

برنامه‌ها: اجتماعی، ‌ سیاسی، تفریحی و آموزشی

تمام این برنامه‌ها به جزء‌ موارد استثنایی از جمله مراسم ویژه دولتی از تولیدات تلویزیون ملی افغانستان است و از طریق تلویزیون محلی بامیان به نشر می‌رسد.

چاپی

۱- ماهنامه سیمای بامیان

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ

شماره تماس:

مطالب: فرهنگی، ‌ ادبی و اجتماعی

۲- ماهنامه صدای جوان

صاحب امتیاز: آمریت جوانان بامیان

شماره تماس:

مطالب: فرهنگی، اجتماعی و ادبی

۳- ماهنامه پیام بامیان

صاحب امتیاز:

شماره تماس:

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

مطالب: سیاسی، ‌ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

۴- ماهنامه آیینه بامیان

صاحب امتیاز:

شماره تماس:

مطالب: سیاسی، ‌ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

۵- ماهنامه شهر پاک

صاحب امتیاز: شاروالی بامیان

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

مطالب: اجتماعی، ‌ محیط زیستی و فرهنگی

آنلاین(خبرگزاری یا وب سایت خبری، تحلیلی، سیاسی، فرهنگی، ادبی)

ندارد


 

رسانه‌های غیر دولتی

صوتی

۱- رادیو بامیان

این رادیو در سال ۱۳۸۲ توسط اداره انکشاف بین المللی امریکا توسط موسسه انترنیوز تاسیس شد. رادیو بامیان پس از شروع به کار مدت شش ماه از طرف موسسه انترنیوز کمک مالی می‌شد. پس از آن به طور خود گردان بکار خود ادامه داده و از طرف دولت یا کدام موسسه تمویل نمی‌گردد.

رادیو بامیان از آغاز شروع بکار تا کنون روزانه مدت چهارده ساعت نشرات دارد.

زمان نشر برنامه ها: ۷ صبح تا ۹ شب

تمویل مالی: نشر اعلانات تجارتی

مدیر مسئول: علی عرفان

شماره تماس: ۰۷۹۷۹۰۹۰۴۷

http: //www. radiobamyan. af

ایمیل: info@radiobamyan. af radio_bamyan@yahoo. com

آدرس رادیو: مرکز ولایت بامیان، شهرجدید بامیان

۲- رادیو پیوند

تاسیس: اسد ۱۳۹۰

مدیر مسئول: اکبر دانش

شماره تماس:

برنامه ها:

زمان نشر:

چاپی

۱- ماهنامه گفتمان دانشجو

صاحب امتیاز: پوهنتون بامیان

مدیر مسئول: جواد صادق

مطالب: علمی، ادبی

شماره تماس:

۲- ماهنامه پرسشگر

صاحب امتیاز: حسینی مدنی

مدیر مسؤل:

شماره تماس

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی

۳- ماهنامه توازن

صاحب امتیاز:

مدیر مسئول: صادی علی یار

شماره تماس:

مطالب: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  ادبی

آنلاین(خبرگزاری یا وب سایت خبری، تحلیلی، سیاسی، فرهنگی، ادبی)

ندارد

مطالب پر بازدید

ما را دنبال کنید